Vlajka Mosambiku obsahuje motyku i kalašnikov. Jak se tam zbraň dostala a co má symbolizovat?

Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz

Na pobřeží Indického oceánu v jihovýchodní Africe leží stát Mosambik, resp. Mosambická republika. Zemi objevil na konci 15. století mořeplavec Vasco da Gama a o pár let později ji kolonizovalo Portugalsko stejně jako okolní svazijské sultanáty. Pod nadvládou Portugalců místní obyvatelé žili až do roku 1975. Vyhraný boj za nezávislost ale následovala občanská válka trvající dalších patnáct let. V průběhu ní došlo také k přijetí současné státní vlajky s knihou, motykou a kalašnikovem.

Boj za nezávislost skončil vládou jedné strany

Touha po nezávislosti se v Mosambiku začala projevovat na začátku 60. let minulého století, kdy se místní obyvatelstvo začalo k Portugalsku stavět jako k vykořisťovateli, který je zanedbává. Vzniklo tak osvobozenecké hnutí FRELIMO (Fronta za osvobození Mosambiku). Vedl je Eduardo Mondlane, které skrze své známosti zajistil vojenský výcvik a výzbroj přes Alžír, Sovětský svaz i Čínu. Finance získával od svých přátel a dalších anonymních sponzorů. Do ozbrojeného povstání se pustili v roce 1964 útokem na úřad ve městě Chai a dále postupovali proti portugalskému obyvatelstvu na svém území.

Portugalská ofenzíva v roce 1970 nevyšla a FRELIMO drželo již většinu území ve své správě. V roce 1973 pak pro stát získali vnitřní autonomii, úplné nezávislosti na Portugalsku docílili o dva roky později, tedy v roce 1975, kdy nastolili vládu jedné strany.

Velké zásahy do života způsobily konflikty, které vyústily v občanskou válku

FRELIMO se profilovalo jako přívrženec marxismu, protože jim to zajišťovalo přízeň SSSR i Číny. V zemi se vše řídilo centrálním plánováním, znárodnilo se vše, co po sobě zanechali Portugalci, a ruku v ruce se socialismem se budoval i moderní průmysl. Tyto změny s sebou však nesly řadu problémů jako je nedostatečný kapitál, nedostatek kvalifikovaných odborníků, přesídlování původních obyvatel v rámci země a velká změna jejich životního stylu (místo bydlení v rodinném kruhu je nahnali do většího společenství). Začaly se tak objevovat různé nemoci a dlouho na sebe nenechaly čekat ani první konflikty.

Čtěte také: Aron Lee Ralston: Vášnivý horolezec, který si musel uříznout vlastní ruku, aby přežil.

Nespokojenost ze změn vedla k založení ozbrojené opozice proti vládě. Hnutí se pojmenovalo RENAMO (Mosambický národní odpor) a svezlo se na vlně dekolonizace, která zasáhla celou jižní Afriku, zejména pak sousední Rhodesii (dnes Zimbabwe). V Mosambiku tak v roce 1975 vypukla občanská válka, v níž byli nasazováni i dětští vojáci, došlo k velkému ekonomickému propadu a mnoho lidí prchalo ze země pryč. Ke smíru mezi oběma stranami došlo až v roce 1992 poté, co se země distancovala od marxismu a stala se republikou.

Portugalskou vlajku vystřídalo zahradnické náčiní a střelná zbraň

Co se vlajek týče, Mosambik jich vystřídal hned několik. Jako první užíval vlajku Portugalského království, a to od roku 1830. Její podoba se změnila spolu spolu se státním zřízením v Portugalsku v roce 1911. Symbol nové republiky se v této evropské zemi užívá dodnes, v Mosambiku vydržel do roku 1975, kdy byl nahrazen vlajkou hnutí FRELIMO. Již tato podoba obsahuje jak knihu a motyku, tak kalašnikov. Uspořádání barev na vlajce se ale lišilo a pod symboly se nenacházela hvězda, nýbrž ozubené kolo značící dělnickou třídu.

Nepřehlédněte: Bostonské pití čaje: bedny s čajem skončily v moři, incident následovala válka za nezávislost USA.

Současná podoba byla přijata roku 1983 a zůstala stejná i poté, co se FRELIMO odklonilo od marxismu. Barvy horizontálních pruhů vyjadřují rostlinstvo (zelená), africký kontinent (černá) a nerostné bohatství (žlutá), vložený červený klín pak odpor ke kolonialismu. Nejzajímavější je spojení symbolů právě v klínu vlajky. Žlutou hvězdou vedení státu demonstrovalo závazek budovat socialismus, kniha symbolizuje potřebu vzdělání, motyka zemědělství a útočná puška AK-47, nazývaná i kalašnikov podle svého strůjce, má představovat odhodlání mosambického lidu bránit svoji zem.

Zdroje: britannica.com, Wikipedia | foto: Wikimedia

Autor: Veronika Rybenská
Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz
zavřít reklamu