Tragické příběhy panovníků, kterým osud dopřál vládnout jen několik málo dní či hodin

Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz

V souvislosti s úmrtím britské královny Alžběty II. se v posledních měsících často hovořilo o dlouhé době její vlády, v čele Velké Británie stála neuvěřitelných 70 let. Nicméně ne všichni panovníci měli a mají takové štěstí. V minulosti se často stávalo, že jakmile panovník usedl na trůn, jeho život byl v ohrožení. Historie tak zná nejen panovníky, kteří byli u moci dlouhá desetiletí, ale i takové, jejichž vláda trvala jen několik dní, nebo dokonce jen několik hodin.

Kníže Milan Obrenovič II.: 26 dní

Srbský kníže Milan Obrenovič II. byl celý život nemocný. Zdálo se, že je to rodinné prokletí. Byl sice šestým dítětem svých rodičů, ale prvním, které bylo natolik „zdravé“, aby přežilo dětství. Když mu bylo dvacet, byl už zcela upoután na lůžko, ale pro své rodiče, kteří už přišli o pět dětí, byl stále jejich „zázračným“ chlapcem.

Milanův otec Miloš se v roce 1839 vzdal trůnu a jmenoval svého nemocného syna vládcem Srbska, ale jeho syn, který v té době již umíral na zápal plic, pravděpodobně nechápal, že se stal panovníkem. Říká se, že si zřejmě myslel, že jeho otec je jen na výletě, a ptal se lidí, kdy se vrátí. Za „celou dobu“ své vlády nepodepsal jediný dokument. Šestadvacátý den své vlády Milan zemřel.

Lady Jane Greyová: 9 dní

Jane Greyová nikdy nečekala, že se stane královnou. Byla to teprve patnáctiletá dívka, sestřenice krále, ale v nástupnické linii byla až čtvrtá. A přesto ji čtyři dny po smrti krále Eduarda VI. v roce 1553 probudila zpráva, že bude vládnout Anglii.

Eduard VI. měl předat korunu své sestře Marii. Problém byl ale v tom, že jako protestant se nechtěl smířit s tím, že by se vlády ujala jeho katolická sestra. A tak několik dní před svou smrtí sepsal závěť, v níž jmenoval Janu Greyovou svou nástupkyní.

Marie proti své sestřenici okamžitě vyprovokovala povstání. Devět dní po své korunovaci byla lady uvržena do vězení za velezradu a odsouzena k trestu smrti.

Trvalo rok, než přišel královnin rozkaz. Když se tak stalo, nejprve odvedli Janina manžela. Ona se musela dívat, jak mu uřízli hlavu. Poté přišla řada i na ni.

Šachová figurka krále.
zdroj: freepik.com

Král Thong Lan: 7 dní

Thong Lanovi bylo rovněž patnáct let, když byl jmenován králem Ayutthayi, starobylého království v Thajsku. Po jeden krátký týden byl nejmocnějším mužem v zemi.

V roce 1388 Thong Lanův otec Boromrachathirat I. onemocněl a zemřel na cestě do bitvy. Během několika dní se Thong Lan musel vyrovnat nejen se zprávou, že se jeho otec už nikdy nevrátí domů a že bude muset vládnout místo něj, ale i s tím, že se k němu blíží armáda, aby ho zabila.

Místní vládce Ramesuan shromáždil armádu ve chvíli, kdy se dozvěděl, že mladý Thong Lan usedl na trůn, a během několika dní stál u dveří jeho paláce. Thong Lan Ramesuanovi nikdy nic neudělal.

Ve skutečnosti byli Ramsuan a jeho otec podle všeho přátelé. Přesto nechal Thong Lana odvléct do buddhistického chrámu, zabalit do sametového pytle a ubít k smrti palicí pouhých sedm dní po nástupu na trůn.

Král Jan I.: 5 dní

Jan I. byl jediným mužským synem krále Ludvíka X., ale když král 5. června 1316 zemřel, byl ještě v matčině lůně. Než aby komplikovali linii nástupnictví, rozhodli se členové rodiny raději počkat, až se Jan narodí, a učinit ho králem. A tak byl od okamžiku svého narození 15. listopadu 1316 svrchovaným vládcem Francie.

Bohužel malý Jan po pěti dnech zemřel. O jeho smrti se ihned objevily různé konspirační teorie, že ho zavraždila kmotra nebo strýc, nebo dokonce že ho vyměnili za obyčejné dítě, ale neexistuje žádný důkaz, že by některá z nich byla pravdivá.

Dipendra z Nepálu: 3 dny

Jedna z nejkratších vlád v historii se odehrála i před jednadvaceti lety. Byla to krátká, ale strašlivá vláda Dipendry Nepálského, mladého krále, který zmasakroval vlastní rodinu.

Dne 1. června 2001 dorazil Dipendra na rodinnou oslavu tak opilý, že sotva chodil. Hned se pustil do hádky s otcem a matkou, kteří se ho snažili odradit od svatby s milovanou ženou. Rozzuřeně odešel a pak se vrátil ozbrojený několika automatickými zbraněmi. Ke zděšení všech na všechny začal střílet, počínaje otcem.

Dipendra zavraždil svého otce, matku, bratra, sestru a pět dalších členů královské rodiny, než obrátil zbraň a střelil se do hlavy. Nikdo s jistotou neví, proč to udělal. Někteří říkají, že to bylo proto, že se mu rodiče snažili zabránit ve svatbě, zatímco jiným to všechno připadá tak neuvěřitelné, že vytvořili konspirační teorie, podle nichž to na Dipendru „někdo hodil“.

Dipendrovo okolí ale tvrdí, že v letech před masakrem se jeho duševní zdraví zhoršovalo. Užíval antidepresiva a přátelé se vyjadřovali, že potřebuje pomoc. Kulka, kterou obrátil proti sobě, Dipendru ale nezabila, upadl do kómatu. Tři dny, než vydechl naposledy, tak byl muž, který zabil celou královskou rodinu, králem.

Minshinzaw: 18 hodin

Minshinzaw strávil svůj život ve vyhnanství. Ze své rodné země Pagan v dnešním Myanmaru ho vyhnal jeho vlastní otec v roce 1152 poté, co ho kritizoval za to, že se oženil s cizinkou. Ale i když ho otec vyhostil, nepřestal se snažit, aby na něj zapůsobil.

Ve vyhnanství převzal kontrolu nad zemí, v níž se usadil, a učinil ji prosperující jako nikdy předtím. Když jeho otec v roce 1167 zemřel, Minshinzaw neváhal a ujal se odpovědnosti vůči lidu v Paganu. Opustil svou zemi a vrátil se do místa, které kdysi bývalo jeho královstvím, aby se ujal trůnu.

Vrátil se domů, kde ho jeho mladší bratr Narathu prohlásil za krále. Minšinzaw ale nevěděl, že i Narathu usiluje o trůn. Jejich otce ve spánku udusil prostěradlem. Ani Minshinzaw následující noc nepřežil, bratr ho otrávil a zlikvidoval posledního člověka, který stál v jeho cestě na trůn.

Car Michal II.: 16 hodin

Ráno 15. března 1917 se Michal II. probudil a dozvěděl se, že se jeho bratr vzdal trůnu a jmenoval ho carem. Nebyla to ale radostná zpráva, ruská revoluce byla v plném proudu a Michal věděl, že žádný car dlouho nevydrží. A tak prohlásil, že se ujme moci pouze v případě, že bude zvolen ve všeobecných volbách. K tomu by samozřejmě nikdy nedošlo, a tak o šestnáct hodin později, abdikoval.

Pak se vrátil do své vily a doufal v prostý život. To se mu nepodařilo. Krátce po abdikaci byl zatčen a rok držen v domácím vězení. Pak 12. června 1918 do jeho domu vnikl příslušník tajné policie Gavril Mjasnikov, donutil ho nastoupit do kočáru, odjel s ním do lesa a zastřelil ho.

Luis Filipe: 20 minut

Král Carlos I. nastoupil na portugalský trůn v roce 1889. Když se dostal k moci, v Portugalsku probíhaly nejrůznější nepokoje, které spolu s ničivou finanční recesí vedly k otevřenému povstání. Ve snaze získat zpět kontrolu se Carlos rozhodl pokusit se svrhnout parlamentní vládu a vytvořit diktaturu. To se mu ale nepovedlo tak, jak doufal.

Když král Carlos a jeho syn Luis Filipe projížděli v kočáru Lisabonem, stali se terčem atentátu. Carlos byl na místě zabit, Luis Filipe byl postřelen a zraněn. V kočáře byla i Luisova matka a mladší bratr Manuel, který byl při útoku také zraněn. Přes veškerou snahu Luis zemřel, když byl vytahován z kočáru, a to pouhých dvacet minut poté, co se stal králem.

zdroj: nytimes.com, mentalfloss.com, dnevno.rs, grunge.com

Autor: Martina Šťastná
Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz
zavřít reklamu