Sté výročí Neznámého vojína aneb příběh vojáka bez identity, kterého vybrala Marie Bergamas

Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz

Řím je sice slavný především svými antickými památkami, ale najdeme v něm i řadu zajímavých staveb, které pocházejí z ne tak vzdálené historie. Jednou z nich je zcela jistě majestátní Oltář vlasti neboli Národní památník Viktora Emmanuela II., kterému se italsky často říká prostě Vittoriano. Stavba neoklasicistního stylu, která v mnohém navazuje na antickou architekturu, je sídlem nejen několika státních institucí, ale i místem, kde se nachází hrob Neznámého vojína. 4. listopadu 2021 uplynulo přesně 100 let od okamžiku, kdy sem byl tento voják, jako symbol všech bezejmenných padlých a nezvěstných z první světové války, uložen. Jeho totožnost zůstává dodnes neznámá.

Matka, které válka vzala syna

Ve stejný den roku 1921 se totiž ve Vittorianu konal slavnostní obřad, během nějž byly ostatky tohoto neznámého vojína symbolicky uloženy do zdejší hrobky. Jak k tomu ale došlo a jak bylo vlastně tělo tohoto vojáka vybráno? Ostatky, které byly do hrobky uloženy, vybrala Marie Bergamas, žena, která během války přišla o svého jediného syna Antonia. Jeho ostatky, ale nebyly rodině nikdy předány, a ona tak neměla žádné místo, kam by mohla chodit svého syna oplakávat. Podobně na tom byly i tisíce dalších žen v celé Itálii.

Pátrání po jedenácti tělech

Mariin syn Antonio se narodil 19. října 1891 v Gradisca di Isonzo, v dospělosti se ale přestěhoval do Terstu. V té době bylo město nedílnou součástí Rakouska-Uherska, a proto byl zařazen do rakouské armády. Již v říjnu 1914 ale dezertoval a po ilegálním překročení hranic vstoupil do italské armády. Bojoval zde až do 16. června 1916, kdy byl zabit na Monte Cimone di Marcesina. Jeho tělo, rozpoznané díky vzkazu, který měl schovaný v kapsách uniformy, bylo rozpoznáno a pohřbeno spolu s ostatními padlými vojáky na válečném hřbitově Marcesina na Altipiano dei Sette Comuni, který byl ale později zničen a těla rozptýlena. Po válce byla Marie Bergamas požádána, aby vybrala jednu rakev z jedenácti, ve kterých se ukrývaly ostatky bezejmenných neidentifikovatelných vojáků. Ty pocházely z jedenácti míst, kde během války padlo nejvíce italských vojáků.

Volba Marie Bergamas

Při obřadu, který se konal 28. října 1921 v bazilice ve městě Aquileia v severní Itálii na samé hranici s dnešním Slovinskem, byla Marie Bergamas vyzvána, aby z jedenácti rakví postavených vedle sebe vybrala jednu jako symbol Neznámého vojína i svého syna Antonia. Oblečená v černém šátku procházela kolem každé rakve, až došla k desáté, vykřikla jméno svého syna a padla na zem. Podle svědectví její dcery Anny chtěla Marie původně zvolit osmou nebo devátou rakev, protože právě tato čísla si spojovala s Antoniovým narozením a smrtí. Před těmito rakvemi ale nebyla schopna mluvit, a tak zvolila desátou, aby „symbolem odcházejícím do Říma“ byl skutečně neznámý voják. Marie Bergamas se tak stala duchovní matkou tohoto neznámého vojáka a zároveň symbolem všech matek, které ztratily syna ve Velké válce.

Cesta z Aquileie do Říma

Následujícího dne se ostatky Neznámého vojína vydaly v otevřeném vlakovém vagónu na dlouhou cestu do Říma. Cesta začala 29. října v 8 hodin ráno v Aquilei a skončila 2. listopadu ve Vittorianu. Pět dní a 800 kilometrů se zastávkami v Benátkách, Boloni či Florencii, kde tisíce lidí vzdaly hold tělu modlitbami, květinami a fotografiemi. Neznámý vojín se stal symbolem bolesti všech matek a také symbolem všech bezejmenných vojáků, kteří obětovali své životy v boji za vlast. Ráno 2. listopadu na nádraží Termini v Římě čekal na rakev král Viktor Emanuel III. a premiér Ivanoe Bonomi.

Pohřeb v Oltáři vlasti

Průvod doprovodil rakev do baziliky Santa Maria degli Angeli, kde zůstala 3. listopadu a kde jí vzdával hold nepřetržitý dav. Na římse baziliky Santa Maria degli Angeli je nápis: „Jeho jméno je neznámé, jeho duch hřmí, ať je Itálie kdekoli, hlasem plným slz a pýchy, nespočet matek říká: je to můj syn.“ 4. listopadu 1921 byla rakev přenesena k hrobu a za doprovodu vojenské salvy pohřbena.

Další hroby Neznámých vojínů

Římský Oltář vlasti není jediným místem, kde se hrob Neznámého vojína jako pocta všem bezejmenným padlým vojákům nachází. Další slavné hroby Jsou v londýnském Westminsterském opatství či v Paříži pod Vítězným obloukem. I Praha měla po Velké válce svůj hrob Neznámého vojína. Nacházel se na Staroměstském náměstí, během druhé světové války byl ale na příkaz K. H. Franka odstraněn. Po válce byl nový hrob Neznámého vojína umístěn v Národním památníku na Vítkově.

Zdroj: urbanpost.it, rainews.it, nm.cz

Autor: Martina Šťastná
Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz
if (show_sssp) { document.querySelector(".fb-comments").remove(); }
zavřít reklamu