Pravda o bratrancích a sestřenicích aneb kdy a proč si lidé přestali myslet, že je v pořádku vzít si své příbuzné?

Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz

V moderní západní společnosti není svatba s bratrancem či sestřenicí vnímána jako „normální“, neboť sestřenice a bratranci jsou považováni za příliš blízké příbuzné, což mimo jiné zvyšuje pravděpodobnost vrozených vad u případných potomků. Nicméně i v České republice jsou tyto sňatky dodnes legální.

Příbuzenské sňatky

Ačkoli se v historii v různých obdobích vyskytly případy zákazu sňatků mezi bratranci a sestřenicemi, například římští katolíci tuto praxi na určitou dobu zakázali usnesením koncilu v Agde v roce 506, většinou byly sňatky mezi bratranci a sestřenicemi velmi populární. Statistiky uvádějí, že až 80 % sňatků v lidské historii bylo uzavřeno mezi bratranci a sestřenicemi z prvního nebo druhého kolena.

Posun v přijímání těchto sňatků začal v některých částech západního světa v polovině 19. století, do té doby bylo i v Evropě a USA běžné vzít si svého bratrance či sestřenici. Například i slavný spisovatel Charles Darwin byl ženatý se svou sestřenicí Emmou Wedgwoodovou.

V druhé polovině 19. století začalo mnoho amerických států zakazovat sňatky mezi bratranci a sestřenicemi z prvního kolena. Tento zákaz byl součástí širšího hnutí za větší angažovanost států v různých oblastech, ke kterému došlo po občanské válce, v mnoha státech platí dodnes.

Obecně uvádí, že rozdíl v zákazech těchto sňatků mezi některými evropskými zeměmi a USA lze do určité míry vysvětlit tím, že ve Spojených státech amerických tato praxe nebyla spojována s aristokracií a vyšší střední třídou, ale s přistěhovalci a chudým venkovem.

Muslimská dvojice.
zdroj: pexels.com

Riziko pro potomky

Mnoho z nás sňatky mezi příbuznými vnímá jako „neetické“ z důvodu rizika, že společné geny partnerů povedou ke zvýšení pravděpodobnosti, že jejich potomci budou mít vrozené vady. Nedávná zpráva o porodech v britsko-pákistánské komunitě, kde jsou sňatky bratranců a sestřenic dodnes velmi časté, prokázala, že jejich děti se rodí s dvakrát vyšší pravděpodobností potenciálně život ohrožujících vrozených vad než děti nepříbuzných rodičů.

Obhájci sňatků mezi bratranci a sestřenicemi ale poukazují na jiné studie, podle kterých je zvýšení počtu vrozených vad přibližně stejné, jako když žena porodí dítě místo ve třiceti letech o deset let později. A mít děti ve čtyřiceti letech je dnes obecně poměrně běžné.   

Křížoví versus paralelní bratranci a sestřenice

V některých kulturách jsou sňatky bratranců a sestřenic dodnes tradiční a dobře přijímané, ačkoli mnozí rozlišují mezi křížovými bratranci a sestřenicemi a paralelními bratranci a sestřenicemi.

Křížoví bratranci a sestřenice mají rodiče, kteří jsou sourozenci, ale opačného pohlaví. Rodiče paralelních bratranců a sestřenic jsou také sourozenci, ale stejného pohlaví.

Příbuzenské sňatky v současnosti

Podle celosvětových statistik jsou sňatky mezi bratranci a sestřenicemi stále poměrně obvyklé, neboť 10 % všech sňatků na světě je uzavřeno mezi bratranci a sestřenicemi, v některých oblastech světa dokonce až 50 %. Naprostá většina těchto sňatků se objevuje mezi islámskými kulturami severní Afriky a kulturami západní a střední Asie.

Sestřenice a bratranci mezi slavnými

Mezi slavné osobnosti, které se provdaly za své bratrance a sestřenice z prvního kolena, patřili například Saddám Husajn se Sajidou Talfahovou či Edgar Allen Poe s Virginií Clemmovou. Edgar Allen Poe se oženil s Virginií, když mu bylo dvacet šest let a jí třináct let. Zemřela o pouhých jedenáct let později a údajně inspirovala některé z jeho nejslavnějších básní, například Havran a Annabel Lee.

Zdroj: independent.co.uk, demographic-research.org, bmj.com

Autor: Martina Šťastná
Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz
zavřít reklamu