Ohlédnutí se za vznikem Lidových milicí, ozbrojenou pěstí dělnické třídy

Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz

Poválečné Lidové milice vznikly 21. února 1948. O jejich vznik se snažili komunisté již od konce druhé světové války. Během osvobozování Československa, i poté, vznikaly nejrůznější ozbrojená seskupení i partyzánské skupiny, které získávaly zbraně nejrůznějšími způsoby.

Jednotky sloužící komunistům

Po osvobození Československa a po uklidnění poměrů v zemi se začaly nejrůznější ozbrojená seskupení, která vznikla do té doby postupně, rozpadat. Ochranu státu pak měla na starosti armáda a Sbor národní bezpečnosti. Zůstala tu však ještě jedna jednotka, která měla taktéž k dispozici zbraně a tím byla Závodní stráž.

Jejím úkolem bylo bránit průmyslové objekty a sklady. Tato jednotka plně podléhala Ústřední radě odborů. Odborové hnutí ale ovládala komunistická složka, která tak měla na starosti i všechny tyto složky. Členové se k Závodní stráži hlásili dobrovolně a k dispozici měli pouze pistole.

Jak se zrodily Lidové milice

Ústřední výbor KSČ pak v únoru 1948 rozhodl, že by měly stranické organizace zřizovat strážní oddíly. Mužstvo tvořili výhradně komunisté a jejich sympatizanti. Příslušníci strážních oddílů pocházeli ze Závodních oddílů. 21. února 1948 pak byly tyto oddíly transformovány v Lidové milice. Velitelem hlavního štábu se stal Josef Pavel, funkci jeho zástupce zastával František Kriegel a politickým komisařem byl Josef Smrkovský.

FAKTA: Lidové milice fungovaly po celou dobu nadvlády komunistů a rozpuštěny byly 21. prosince 1989. V té době měly na 80 tisíc příslušníků.

Jak přišli ke zbraním

23. února byly Lidové milice plně ozbrojeny, a to díky ministrovi vnitra Václavu Noskovi. Získaly deset tisíc pušek a dva tisíce samopalů, všechny tyto zbraně pocházely ze Zbrojovky Brno, samotní příslušníci se pak začali objevovat na veřejnosti, i když ještě ne přímo ozbrojení. K tomu došlo 25. února, v Praze dostali přímo příslušníci Lidových milicí celkem šest tisíc pušek a ke každé z nich deset nábojů.

Lidové milice hráli během komunistického převratu roku 1948 hlavně demonstrativní, zastrašovací roly. Byly však připravěni kdykoliv zasáhnout proti nepřátelům komunistické strany v případě, kdy by převrat státní moci nevyházel dle plánů.

Autor: Martin Liška
Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz
ZAVŘÍT