Homosexualita ve světě zvířat aneb je láska mezi tvory stejného pohlaví přirozená?

Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz

Stejně jako lidé jsou i některá zvířata heterosexuální, některá homosexuální a některá jsou někde mezi tím. Takové sexuální chování může zahrnovat nejen vlastní styk, ale také dvoření se prostřednictvím různých signálů, lízání genitálií nebo vypouštění spermatu a bylo pozorováno u více než 1 500 živočišných druhů. Ano, lidé nejsou jediní. Žirafy, tučňáci, lvi a příslušníci dalších druhů byli také pozorováni při stejnopohlavních aktivitách.

Proč je řada druhů zvířat homosexuálních?

V posledních desetiletích byla testována řada hypotéz, které se snaží pochopit, proč se živočichové dopouštějí sexuálního chování, které nevede přímo k rozmnožování. Společným znakem všech hypotéz je charakteristika tohoto chování jako „evolučního paradoxu“, protože přetrvává, aniž by zjevně přispívalo k přežití druhu.

Mnoho biologů se nyní přiklání k názoru, že „homosexualita“ u zvířat existuje od počátku jejich vývoje. Předkové dnešních živočišných druhů se pářili bez rozdílu pohlaví, tedy pářili se s jedinci opačného i stejného pohlaví. Dokladem má být i to, že je nepravděpodobné, že by se znaky potřebné k rozpoznání kompatibilního partnera, například rozdíly ve velikosti, tvaru, barvě nebo vůni, vyvinuly přesně ve stejnou dobu jako sexuální chování. Současná rozmanitost sexuálního chování u zvířat tak možná vychází z ancestrálního pozadí „nerozlišujícího sexuálního chování“.

Žirafy

Homosexuální sex mezi žirafami tvoří více než 90 % všech pozorovaných sexuálních aktivit těchto zvířat, což znamená, že žirafy se mnohem více věnují milování se stejným pohlavím než milování se s opačným pohlavím. Žirafí samci se zajímají zejména o sebe navzájem. Jsou známí tím, že se navzájem třou krkem o své tělo a tráví mnoho hodin dvořením a laskáním.

Makakové

Tito primáti často vykazují bisexuální chování a zkoušejí sexuální aktivity se stejným i opačným pohlavím. Zatímco samci to však obvykle dělají jen na jednu noc, samice si mezi sebou vytvářejí intenzivní pouta. V některých populacích makaků je homosexuální chování mezi samicemi nejen běžné, ale přímo normou. Pokud se tyto samice nepáří, zůstávají blízko sebe, aby spaly, staraly se o sebe a bránily se navzájem před vnějšími nepřáteli.

Tučňáci

Tučňáci jsou proslulí svou monogamií neboli tím, že se spojují s jedním partnerem na celý život. Mezi těmito dlouhotrvajícími láskyplnými vztahy je ale nespočet párů stejného pohlaví, které spolu drží v dobrém i zlém. Homosexuální aktivitu v kolonii divokých tučňáků v Antarktidě poprvé pozoroval v roce 1911 George Murray Levick. Od té doby byly zaznamenány tisíce dalších stejnopohlavních párů tučňáků. Známí jsou například Ronnie a Reggie, homosexuální pár z londýnské zoo.

Labutě

Stejně jako tučňáci i labutě jsou monogamní a zůstávají s jedním partnerem po celá léta. Mnoho z nich si vybírá partnera stejného pohlaví. Ve skutečnosti je asi 20 % labutích párů homosexuálních, dokonce spolu zakládají i rodiny. Někdy se stane, že se jedna labuť ze samčího páru spáří se samicí a pak ji vyžene, jakmile snese snůšku vajec. V jiných případech „adoptují“ opuštěná vejce.

zdroj: pixabay.com

Delfíni

Samice i samci delfínů skákavých vykazují homosexuální chování, včetně orálního styku, kdy jeden delfín stimuluje druhého čenichem. Ve světě delfínů skákavých se homosexuální aktivity vyskytují přibližně stejně často jako heterosexuální hrátky. Existují dokonce i zprávy o tom, že hejno amazonských říčních delfínů bylo spatřeno při homosexuálním skupinovém sexu.

Sloni

Jak afričtí, tak asijští sloni provozují homosexuální styk. Samice i samci si navíc se svými partnery stejného pohlaví projevují náklonnost i mimo sexuální aktivitu, vzájemně o sebe pečují, proplétají své choboty. Tyto vztahy často trvají roky.

Mroži

Samci mrožů dosahují pohlavní dospělosti až ve věku čtyř let. Do té doby jsou téměř výhradně homosexuální. Po dosažení dospělosti je většina samců bisexuálních. Se samicemi se páří v období rozmnožování, po zbytek roku dávají přednost jiným samcům.

Lvi

Homosexualita je běžná i mezi lvy. Dva až čtyři samci často tvoří takzvanou koalici, v níž se společně uchází o lví samice. Jsou na sobě navzájem závislí, aby se ubránili jiným koalicím. Aby si lví samci zajistili věrnost, posilují své svazky vzájemným sexem. Ačkoli je to méně pravděpodobné i lvice navazují homosexuální vztahy.

Zdroj: nationalgeographic.com, sciencefocus.com

Autor: Martina Šťastná
Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz
zavřít reklamu