Evropa, Afrika, Asie. Jména kontinentů známe všichni, jaký je původ těchto názvů, ví ale jen málokdo

Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz

Již na prvním stupni základní školy se děti seznamují se světadíly, které se na naší planetě nacházejí. Vzpomínáte si ale na to, že by vám někdy někdo vysvětlil, jak vlastně kontinenty ke svým jménům přišly? Možná si vybavíte, že Amerika byla pojmenována po mořeplavci Amerigu Vespuccim, a to navzdory tomu, že byla objevena Kryštofem Kolumbem. Co ale jména ostatních světadílů?

Afrika

O původu názvu Afrika existuje mnoho různých teorií. Poté, co Římané ve třetí punské válce porazili Kartágo, které se nachází v dnešním Tunisku, nazvali svou novou provincii „Afrika“. Nejoblíbenější teorie říká, že provincie byla pojmenována podle tamního domorodého kmene – Afri, přičemž Afrika je pak ženský tvar slova „Africus“, což doslova znamená „země Afri“.

Jiná teorie tvrdí, že název Afrika pochází z fénického slova „afar“, což znamená „prach“. Ve spojení s latinskou příponou -ica, která se někdy používá pro označení „země“, by tak název mohl znamenat „země prachu“. Vzhledem k horkému a pouštnímu podnebí na severu Afriky, kde si Římané nárokovali svou provincii, má i tato teorie své opodstatnění.

Postupem času, když Evropané objevovali další území, se název, který Římané původně používali pro svou malou provincii, vžil pro celý kontinent.

Asie

Dnešní slovo Asie pochází ze starořeckého „Ἀσία“, které použil již roku 440 př. n. l. Hérodotos ve svém díle Dějiny. Je však pravděpodobné, že název se používal už dávno předtím, i když se nevztahoval na celý kontinent. Původně byl spíše jen názvem pro území na východním břehu Egejského moře a později pro oblast Anatolie, které dnes leží v Turecku.

Podle všeobecně přijímané teorie byl řecký název odvozen od asyrského slova „asu“, které znamená „vycházející“ nebo též „světlo, slunce“. Ve vztahu ke slunci by pak Asie znamenala „země východu slunce“.

Evropa

Evropa byla pravděpodobně pojmenována podle Európy, jedné z mnoha Diových milenek v řecké mytologii. Podle legendy ji unesl poté, co na sebe vzal podobu bílého býka, a odvezl ji na Krétu.

Je obtížné určit etymologii názvu, ale podle jedné teorie pochází z akkadského slova „erebu“, což znamená „usadit se“, nebo z fénického „ereb“, což znamená „večer, západ“. Druhý význam by znamenal, že název má podobný původ jako Asie.

Stejně jako v případě ostatních názvů kontinentů, ani Evropa původně neoznačovala nic, co by se blížilo tomu, co si pod tímto pojmem představujeme dnes. Spíše to byla jen malá oblast na Balkánském poloostrově, označující část dnešního území Bulharska, Řecka a Turecka.

Mapa Austrálie.
zdroj: pexels.com

Austrálie

Terra Australis Incognita znamená latinsky „neznámá země na jihu“ a zvěsti o existenci tohoto kontinentu pocházejí již z dob starého Říma. Římané ovšem neměli námořní techniku, která by jim umožnila dostat se do Austrálie.

Když Evropané kontinent konečně objevili, název „Terra Australis“ se všeobecně vžil, řada prvních objevitelů označovala nově objevený kontinent též zkráceným názvem „Austrálie“.

Název Austrálie se několik desítek let používal neoficiálně, až guvernér Lachlan Macquarie v roce 1817 požádal o jeho oficiální přijetí. O sedm let později tak byl tento název oficiálně přidělen celému kontinentu.

Antarktida

Název Antarktida pochází z řeckého slova „antarktikos“, což doslova znamená „naproti severu“, tedy proti Arktidě. Prvním člověkem, který spatřil antarktický kontinent, byl v roce 1820 Fabian Gottlieb von Bellingshausen.

Nicméně za prvního člověka, který pro označení kontinentu použil slovo Antarktida, je považován skotský kartograf John George Bartholomew. Zajímavé je, že ještě před ním tento název používali pro jiné místo Francouzi. V roce 1500 měli v rovníkové Brazílii kolonii, kterou pojmenovali France Antartique.

Zdroj: worldatlas.com, science.jrank.org, zippyfacts.com, howstuffworks.com

Autor: Martina Šťastná
Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz
zavřít reklamu