Australan prosazuje legalizaci konsensuálního (dobrovolného) incestu, jak toto téma vnímáte vy?

Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz

Řekne-li se incest, tedy sexuální vztah s (blízkým) příbuzným, většině lidí se vybaví pocit něčeho nepříjemného, až odporného. Zpravidla nejsme přitahování osobami, s nimiž strávíme první a následně i další roky svého života. To je poměrně logické, protože z incestních vztahů se často rodí postižené děti. Incest máme také spojený zejména se sexuálním násilím páchaným rodičem na dítěti nebo mezi sourozenci. Existují však i případy, kdy k incestu dochází po vzájemné dohodě obou stran.

Odstrašujících případů najdeme bezpočet

Pro nějaký odstrašující příklad nedobrovolného incestu nemusíme chodit daleko. Snad všichni zaregistrovali případ Josefa Fritzla, který v roce 2008 prosákl na veřejnost. Fritzl od roku 1984 věznil svou dceru a opakovaně ji znásilňoval. Obtěžovat ji začal už v jejích 11 letech, v 18 letech ji pod záminkou pomoci vlákal do sklepa, kde ji držel následujících 24 let a zplodil s ní sedm dětí. Nejedná se o jediný známý případ z Rakouska. O pár let později jsme se mohli dočíst o dalším muži, který znásilňoval své dvě dcery. S jednou z nich zplodil dvě děti, z nichž jedno zemřelo a druhé je těžce postižené. Další Rakušan zneužíval a věznil své dvě mentálně zaostalé dcery po dobu několika desítek let.

Podobné případy se objevily i jinde. V Polsku například odsoudili muže, který několik let zneužíval vlastní i nevlastní dceru, v Německu otec vlastní dceru znásilňoval po dobu 34 let a zplodil s ní tři děti. Děsivý je i případ z Austrálie, kde byla nedávno objevena malá kočovná komunita 40 dětí a dospělých, kteří žili ve strašných hygienických podmínkách. Horší však bylo zjištění, že se jedná o velkou rodinu, v níž spolu po několik generací souložili téměř všichni navzájem. Z těchto vztahů se narodilo několik postižených dětí.

Newyorský rodič si chce vzít své dospělé dítě

Uvedené případy mají jedno společné – incest vznikl násilím či pod pohrůžkou násilí, existují však ale i případy, kdy jsou k sobě dva blízcí příbuzní sexuálně přitahováni a k incestu dojde po vzájemné dohodě. V mnoha zemích se však jedná o protiprávní jednání, za něž hrozí pobyt ve vězení. Australan Richard Morris, který prosazuje změnu zákonů v asi 60 zemích světa, tvrdí, že oboustranně dobrovolný incest dvou dospělých lidí by neměl být kriminalizován.

Momentálně jako příklad uvádí newyorského rodiče a jeho dospělé dítě, kteří se chtějí dokonce vzít. Jako negativní příklad zase uvádí skotský pár, který tvořil otec s dcerou. Jejich případ se dostal k soudu, kde byli odsouzeni. Morrisovy petice ale zatím mají malou podporu a jeho snaha je přijímána jen velmi vlažně.

Genetická sexuální přitažlivost jako opak efektu

Jak už jsme nastínili v úvodu, osoby, které spolu prožijí útlé dětství (zejména první tři roky života), si nejsou v pozdějších letech vzájemně sexuálně přitažlivé. Tomuto jevu se říká Westermarckův efekt (podle finského antropologa Edvarda Westermarcka) a mají jej společný všichni sociální primáti. Příbuzenská spřízněnost u tohoto efektu není podmínkou, projeví se u všech osob, které spolu od raného dětství žijí v jedné rodině či komunitě.

Naproti tomu existuje jev, kterému se říká genetická sexuální přitažlivost. Ta se může projevit mezi rodičem a dítětem nebo mezi sourozenci, případně i dalšími příbuznými, kteří od sebe byli v útlém dětství odděleni (například kvůli adopci) a žili zcela odděleně. Přirozená genetická přitažlivost mezi příbuznými, tedy podobnými jedinci se tak nemohla projevit jako sourozenecká, mateřská či otcovská láska, jak tomu za normálních okolností bývá. Přesto ale toto pouto může přetrvat a projevit se jako silná sexuální přitažlivost v dospělosti, pokud se takoví příbuzní setkají.

O genetické sexuální přitažlivosti se začalo více mluvit poté, co narostl počet setkání dětí, daných v prvních letech života k adopci, a jejich biologických rodičů či sourozenců, které v dospělosti vyhledali. Obecně se však jedná o jev poměrně vzácný, rozhodně se neprojeví u všech příbuzných, kteří se poprvé setkají až v dospělosti. Jen v naprostém minimu případů se přerodí do oboustranně dobrovolného incestního vztahu. Většina lidí se této přitažlivosti samozřejmě brání, protože je v přímém rozporu s jejich morálními hodnotami a často i se zákonem. U nás, stejně tak například v Německu je incest považován za trestný čin. Najdou se ale i státy, kde tomu tak není, např. ve Francii, Nizozemsku, Belgii, Brazílii či Japonsku.

Podělte se v komentářích o svůj názor na incest, dojde-li k němu po vzájemné dohodě.

Zdroje: nypost.com, Wikipedia, idnes.cz, denik.cz

Autor: Veronika Rybenská
Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz
zavřít reklamu