Ženy a Afghánistán: Když se narodíte v zemi, kde nemůžete dělat téměř nic

Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz

Občané Afghánistánu, muži i ženy, mají před zákonem stejná práva a povinnosti. Tato na západní poměry samozřejmá věta představovala v roce 2004 v afghánské ústavě významnou změnu. Nikdy předtím totiž afghánské právo neuznávalo rovnost mužů a žen. Přesuňme se ale do roku 2022, po katastrofálním stažení amerických vojsk je Taliban opět u moci. Navzdory slibům o dodržování práv žen, je realita zcela jiná. Mnoho běžných činností ženy v Afghánistánu již opět nemohou bezpečně vykonávat.

Vzdělání

Taliban je notoricky známý odpůrce vzdělávání žen a dívek. Za jeho předchozí vlády bylo dívkám zakázáno navštěvovat školy a univerzity. Po jeho pádu vzrostla jejich účast na středních školách z pouhých 6 % v roce 2003 na 39 % v roce 2017. Po návratu Taliban ale opět zakázal dívkám od šesté do dvanácté třídy navštěvovat školu. Tvrdilo se, že jde o dočasné opatření, dokud nebude vyhlášena nová vzdělávací politika. Od prosince 2021 mají dívky i nadále zakázáno navštěvovat střední školy, a to i přes obnovení školní docházky pro chlapce.

Práce

Taliban se nespokojil jen s omezením vzdělávání žen, ale snaží se jim také zabránit v práci. Podle zprávy Rozvojového programu OSN tvořily ženy v roce 2020 20 % afghánské pracovní síly, přičemž stále více z nich provozovalo malé podniky. Přestože Taliban sliboval, že bude chránit práva žen, po návratu k moci ženám nařídil, aby zůstaly doma. Jednou z mála prací, kterou mohou ženy vykonávat, je úklid ženských toalet.

Oblečení

Jedním z hlavních „problémů“, na které se Taliban v souvislosti s ženami zaměřil, je jejich oblékání. V září 2021 oznámil ministr školství, že studentky budou muset v rámci povinného oblékání nosit hidžáb neboli pokrývku hlavy. Zatím není zcela jasné, zda bude povinná i pokrývka obličeje nikáb, ale v posledních týdnech byly po hlavním městě Kábulu vylepeny plakáty, které „nabádají“ ženy k vhodnému oblékání, včetně nikábu.

Koupání

Ženy v Afghánistánu mají zakázáno se mýt na veřejnosti. Sardár Mohammad Hejdarí z ministerstva pro šíření ctností a prevenci neřestí na začátku roku oznámil, že v některých provinciích bude ženám zakázán vstup do veřejných lázní. Ženy měly zakázáno používat veřejné lázně také během předchozí vlády Talibanu v letech 1996-2001.

Afghánské ženy v typickém oblečení.
zdroj: pixabay.com

Cestování bez doprovodu

Stejně jako za předchozí vlády byla omezena svoboda pohybu žen. Na konci loňského roku vydal Taliban směrnici, podle níž musejí být ženy cestující na vzdálenost delší než 72 kilometrů doprovázeny mužskými rodinnými příslušníky. Směrnice také nařizuje řidičům, aby odmítali vzít do dopravních prostředků ženy, které nemají správnou islámskou pokrývku hlavy nebo obličeje. Zákon tím údajně zabraňuje tomu, aby ženy přicházely k újmě nebo „rušily pořádek“.

Sport

Taliban postupně zakazuje ženám některé sporty. Jedním z příkladů je kriket. „Nemyslím si, že by ženám mělo být dovoleno hrát kriket, protože není nutné, aby ženy hrály kriket. Mohou se setkat se situací, kdy jejich obličej a tělo nebudou zakryté a islám nedovoluje, aby byly ženy takto viděny.“ To jsou slova, které před nedávnem pronesl Ahmadulláh Wasiq, zástupce vedoucího kulturní komise Talibanu. V reakci na to afghánská kriketová rada pozastavila program pro dívky. Podle Talibanu ale neexistuje žádný oficiální zákaz ženských sportů, včetně kriketu. Přesto se mnohé sportovkyně již necítí bezpečně a v Afghánistánu čelí nejisté budoucnosti.

Média

Taliban během své dřívější vlády zakázal televizi, fotografování, a dokonce i internet, protože tvrdil, že islám zakazuje zobrazování živých tvorů. Ti, kdo byli přistiženi při porušování těchto pravidel, museli rozbít televizor a vlastnictví přístroje mohlo vést k veřejnému bičování. Po skončení vlády Talibanu začaly ženy pracovat jako novinářky a herečky.

Po návratu k moci se však Taliban opět zaměřil na média. Televizi sice přímo nezakázal, ale vydal novou směrnici obsahující osm „pokynů“, z nichž jeden zakazuje promítání dramat a telenovel, v nichž hrají ženy. Směrnice také žádají novinářky, aby při zpravodajství nosily hidžáb. V mnoha provinciích byly novinářky po krachu soukromých médií nuceny přestat pracovat. Těm, které se vzepřely a pokračovaly v práci, bylo vyhrožováno.

Zdroj: theguardian.com, cnn.com, variety.com, bbc.com, dw.com, globalcitizen.org

Autor: Martina Šťastná
Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz
zavřít reklamu