Strach z Halleyovy komety jako předzvěsti mnoha bitev a katastrof měly vyřešit protikometové léky

Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz

Halleyova kometa prolétá na své oběžné dráze kolem Slunce jednou za 74 až 79 let a na své cestě míjí i Zemi. Z historických záznamů víme, že byla pozorována již ve třetím století př. n. l. v Číně a možná ještě dříve v Řecku. K jejímu zjevení se často vázala různá proroctví, lidé si s ní spojovali převážně bitvy a konce různých epoch. 

Kometa na minci arménského krále 

Kometa 1P/Halley patří mezi nejznámější komety a jmenuje se po Edmundu Halleyovi, který na přelomu 17. a 18. století jako první předpověděl, kdy se příště objeví. Vypozoroval totiž, že komety zkoumané v letech 1531, 1607 a 1682 měly velmi podobné oběžné dráhy, z čehož vyvodil, že se jedná o jednu a tutéž. 

První pozorování Halleyovy komety lidstvem máme potvrzeno z Číny z roku 240 př. n. l. Úplně poprvé k němu však mohlo dojít již okolo roku 467 př. n. l. ve starověkém Řecku. Z babylónských hliněných destiček se dochovaly záznamy o kometě z let 164 a 87 př. n. l. V druhém případě měla být viditelná po celý měsíc. Pozorování z roku 87 př. n. l. se možná dochovalo i na minci krále Tigrana Velikého, tehdy vládnuvšímu starověké Arménii. 

Předzvěst smrti a mnoha bitev

Průlet v roce 12 př. n. l. bývá spojován s Betlémskou hvězdou a podle římského historika Cassia Dia předpověděl smrt Marka Vipsania Agrippy. O kometě, která se zjevuje každých 70 let a jejíž východ mate námořníky, se zmiňuje i Talmud a pravděpodobně se odkazuje na rok 66 n. l. Na různých místech zaznamenali kometu v letech 141, 374, 607, 684, 837 a 912 n. l. 

Na začátku druhého tisíciletí se pro některé stala předzvěstí porážky Anglosasů v bitvě u Hastingsu, k níž došlo ve stejném roce, a sice 1066. Kometu najdeme vyšitou i na známé tapisérii z Bayeux, která tuto část lidských dějin zaznamenává. V roce 1456 ji zase spojovali s napadením Uherského království Osmanskou říší a v Kašmíru měla předznamenat pád sultána Zayna al-Abidina. 

S nárůstem písemnictví jsou další průlety Halleyovy komety zaznamenávány rovněž v hojnějším počtu. Stejně tak se kometa stává inspirací různých umělců. V našich zeměpisných končinách ji jako první pozoroval Johannes Kepler v roce 1607. 

Mark Twain se s kometou narodil i zemřel

Na jaře roku 1910 se kometa opět stala zdrojem obav a také prostředkem, jak z lidského strachu vytěžit peníze. Její předem vypočítaný průlet sledovaly observatoře po celém světě a Halleyovu kometu se také podařilo vůbec poprvé vyfotografovat. 

Ze zvláštních událostí, které se v při tomto průletu odehrály, můžeme jmenovat např. úmrtí Marka Twaina, který se během jednoho návratu komety v roce 1835 narodil a během dalšího v roce 1910 zemřel, stejně tak i anglický král Eduard VII. Kometa se stala předzvěstí nadcházející německé invaze či rozvodnění řeky Seiny a měla způsobit i obrovské změny v přírodě, k nimž naštěstí nedošlo. Nicméně to nebylo všechno. 

Panika a léky proti kometě

Měsíce před květnem 1910, kdy kometa prolétávala nejblíže Zemi, se lidé takřka předháněli v tom, kdo předpoví horší následky jejího návratu, a také v tom, kdo nabídne lepší řešení a na vznikající úzkost. Noviny New York Times oznámily, že dle astronoma Flammariona skončí život, tak jak jej známe, a že se celá Země nadýchá jedovatých plynů, které s sebou kometa nese. Mnoho jiných odborníků s ním samozřejmě nesouhlasilo, ale paniku, kterou noviny vyvolaly, mohli zmírnit jen těžko. 

Coca-Cola vs. Pepsi a jejich souboj o dobytí vesmíru. Který sycený nápoj byl první a jak se chová sodovka ve stavu beztíže?

Z obchodů zmizely plynové masky a na trhu se začaly objevovat šarlatáni, kteří na lidském strachu vždy dokázali mistrně parazitovat. Prodávali bonbóny jako „protikometové“ léky a také elixíry, které měly člověka ochránit před „hněvem nebes“.

Halleyova kometa se následně vrátila roku 1986, kdy ji z relativní blízkosti pozorovalo několik meziplanetárních sond. K příštímu průletu dojde v roce 2061.

Autor: Veronika Rybenská
Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz
ZAVŘÍT