Proč lidé ve volné přírodě pokládají kameny? Má to svůj význam

Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz

Naskládané kameny jsou všude, aniž bychom si to více, či méně uvědomovali. Objevily se v národních parcích, na hřbitovních náhrobcích, v podobě majáků, ale hromada z nich se nachází také u nohou soch na náboženských místech. Při cestování je tak navíc i lákavé vytvořit si svoje vlastní, ale nemusí to být vždy dobrý nápad. Nesprávně umístěné horniny mohou turisty odvést ze stezky a ohrožovat také křehké ekosystémy (jako třeba alpské rostliny). Pokud jsou kameny uvolněny z mohyly, podporují tvorbu eroze.

Národní park Acadia

Procházejte se dostatečně dlouho kolem národního parku Acadia v Maine a mezi většími žulovými balvany, uvidíte také výrazně poskládané skály – známé pod názvem „Bates cairns“, přirovnávány k miniaturním kamenným mostům.

Svým uspořádáním evokují spíše představu, že je tam takto ukotvily děti, ale ve skutečnosti jsou tyto mohyly účelnou podívanou a vnímány jako součást dědictví Acadie.

Mohyly pocházejí od tvůrce jménem Waldron Bates, který zde postavil některé ze stezek, po kterých tu lze kráčet dones. Tým dobrovolníků tady současně pomáhá stezky udržovat – patří sem nejrůznější opravy včetně umístění esteticky přitažlivých předmětů, např. kámen ukazující směr cesty.

Touha skládat kameny je pochopitelná z praktického, estetického i duchovního hlediska

A podstata téměř primitivní! Proč to tak je? Jako druh jsme se vyvinuli ve skalnaté krajině a tyto věci stavíme tisíce let. Jsou způsobem, jak vyjádřit: „Jsem tu a žil jsem zde.“

Kameny označují cestu

Kamenné hroudy se stavěly světovými kulturami od kočovných přes zemědělské až po kmenové kultury po staletí. Staří Mongolové stavěli mohyly, stejně jako obyvatelé hor v Jižní Americe. Byly často určeny k tomu, aby pomohly lidem v bezpečné orientaci v oblastech s malou vegetací.

Výstavba kamenů je také propojena s lokalitou

Mezitímco, někde vytvoříte stopu poměrně snadno, jinde to nejde a lidé tak spoléhali na skalní hromádky. Takové pomocné navigační body slouží rovněž k přesunu z jedné osady do druhé. Byly nalezeny na tibetské náhorní plošině, mongolské stepi i na incké stezce v Andách.

V 18. a 19. století, kdy byl americký západ osídlen, mohyly někdy ohraničovaly hranice vlastnictví. Obrovské lze spatřit v horách Montany a Colorada. Stavěli je domorodí obyvatelé a pastevci, kteří se přistěhovali ze Španělska.

Kameny jako památníky nebo poutní místa

Hromádky kamenů znázorňují také talismany a symboly víry, např. na Camino de Santiago, kde je i velmi stará poutní cesta.

Toužíte najít další kameny? Jsou dohledatelné pod názvem „cairn“. Na pohřebních místech je archeologové zase klasifikují jako tumulus, mohyly, dolmeny nebo stúpy.

Zdroj: nationalgeographic.com

Autor: Renata Horáková
Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz
zavřít reklamu