Ohnivý kruh: Jeden z nejpozoruhodnějších jevů na Zemi

Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz

Ohnivý kruh nebo též Tichomořský lem je pásmo okolo Tichého oceánu, které se vyznačuje velkým množstvím aktivních sopek a častými zemětřeseními. Jeho délka je přibližně 40 000 kilometrů. Kruh sleduje hranice mezi několika tektonickými deskami a jejich pohyby jsou hlavní příčinou zdejší vulkanické a seismické aktivity.

Tři čtvrtiny světových sopek

Posledních 11 700 let, tedy současné geologické období známé jako holocén, bylo v Ohnivém kruhu poměrně intenzivních. Během této doby zde bylo aktivních přibližně 850 až 1 000 sopek a všechny čtyři největší sopečné erupce v holocenní epoše se odehrály právě zde. V současnosti se podél Ohnivého kruhu nachází 75 % zemských sopek, více než 450 sopek.

90 % světových zemětřesení

Podél Ohnivého kruhu dochází k devadesáti procentům zemětřesení na Zemi, včetně těch nejsilnějších a nejdramatičtějších. V oblasti s druhou největší seismickou aktivitou, v Alpidském pásu, se odehrává jen asi 5-6 % světových zemětřesení.

Ačkoli to může znít zvláštně, pravdou je, že zemětřesení a sopečné erupce se vlastně v Ohnivém kruhu nevyskytují nějak zvlášť často. Jde o naše pouhé zdání, které je způsobeno tím, že pokrývá tak velkou část světa.

Nejasné hranice

Na tom, kde se nacházejí hranice Ohnivého kruhu, nepanuje všeobecná shoda. Mezi sporné oblasti patří západní část Indonésie, která se rovněž nachází v Alpidském pásu, Antarktický poloostrov a Jižní Shetlandy. V těchto místech dochází k seismické a vulkanické aktivitě z jiných důvodů než ve zbytku prstence.

Tvar Ohnivého kruhu

Ohnivý kruh pokrývá velmi rozsáhlou oblast Země. Obklopuje téměř celý Tichý oceán, pouze jižní část Tichého oceánu je bezpečná. Jeho tvar tak připomíná spíše podkovu.

Prstenec začíná kolem Nového Zélandu a postupuje přes Papuu-Novou Guineu, Indonésii, Filipíny a Japonsko až k Beringově úžině. Poté sleduje západní pobřeží Severní a Jižní Ameriky až k nejjižnějšímu cípu Chile. V hranicích Ohnivého kruhu se nachází více než patnáct zemí.

Mapa světa.
zdroj: unsplash.com

Uvnitř je relativně klidno a bezpečno

Na Ohnivém kruhu je zajímavé, že je aktivní jen podél svých hranic. Čím více se vzdalujete od pevniny na okraji prstence směrem do jeho středu, tím je situace klidnější, tedy s výjimkou Havaje.

Sopky v Ohnivém kruhu nejsou propojeny

Někdy se můžete setkat s mylnou představou, že aktivita podél Ohnivého kruhu je určitým způsobem propojená, že po erupci jedné sopky, bude brzy následovat další.

I když se to může stát, není to způsobeno žádným propojeným systémem ani ničím jiným, je to čistě náhoda. Ohnivý kruh je „pouze“ náhodný řetězec vysoce nestabilních tektonických linií.

Mariánský příkop

Střetávání tektonických desek nezpůsobuje jen seismickou a vulkanickou aktivitu. Příkladem je nejhlubší místo Tichého oceánu, které je známé jako Mariánský příkop.

Filipínská deska se zde setkává s Pacifickou deskou, která se pod ní podsouvá. Nejhlubší část příkopu se podle posledního měření nachází 10 994 metrů pod hladinou moře.

Zdroj: nationalgeographic.org, oceanexplorer.noaa.gov

Autor: Martina Šťastná
Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz
zavřít reklamu