Kolika jazyky mluvíš, tolikrát jsi člověkem? Jaké jsou nejrozšířenější jazyky?

Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz

Zamysleli jste se někdy nad tím, kolika jazyky se vlastně ve světě můžete domluvit? Oficiálních i neoficiálních jazyků je spousta. Jsou dokonce i jazyky, o kterých třeba ani nevíme, které jsou užívány v různých domorodých kmenech ve staré Africe. Historie jazyků je rozvinutá a velice dlouhá.

Jaké jsou nejrozšířenější jazyky?

Čínština

  • Počet mluvčích: 1 212 560 000
  • Kde se užívá – Čína, Filipíny, Malajsie, Indonésie, Mongolsko, Singapur, Vietnam

Čína je nejlidnatější země světa, ve které žijí desítky různých národností, nicméně, číňané stále tvoří největší část populace. I z tohoto důvodu je čínština nejrozšířenějším jazykem.

Stavba jazyka je naprosto odlišná od jazyků evropských. Velkou důležitost hraje dokonce i tón, jakým slovo či slabiku vyslovujeme. Udává totiž význam daného slova. Písmo je tvořeno znaky a každý z nich symbolizuje určitou slabiku.

Angličtina

  • Počet mluvčích: 514 000 000
  • Kde se užívá: Británie, USA, Kanada, Austrálie, JAR, Nový Zéland, Indie, Irsko, Japonsko, Mexiko, Karibik a další.

Angličtina sice není nejrozšířenější na světě, každopádně je to jazyk číslo jedna. Je to nejčastěji vyučovaný jazyk ve školách všude ve světě. Jedná se o základní řeč, kterou se domluvíte prakticky po celém světě.

Často ale dochází k regionálním mutací angličtiny, jelikož se jí mluví opravdu skoro všude a každý národ si ji přizpůsobuje k obrazu svému. Můžeme rozdělovat například americkou, australskou či britskou angličtinu.

Arabština

  • Počet mluvčích: 422 040 000
  • Kde se užívá: Severní Afrika, Arabský poloostrov, Blízký východ, Francie, USA a další.

Je všeobecně předpokládáno, že tento jazyk se bude postupem času rozšiřovat, protože se arabská kultura stává čím dál tím více progresivní. Arabština byla zaznamenána již v koránu. Jazyk má spoustu dialektů. Spisovnou arabštinou mluví jen ti největší vzdělanci.

Každopádně, celý svět používá tzv. arabské číslice, které představili světu arabští astronomové. Zajímavostí, je že v arabském světě se používají pro číslice jiné znaky.

Tohle jsou jen tři nejrozšířenější řeči, ale je také spousta řečí, kterým hrozí, že se brzy stanou mrtvými jazyky – tudíž, že hrozí jejich vymření, jak se již v minulosti stalo s latinou.

Autor: Martin Liška
Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz
ZAVŘÍT