Když svět sužovala Černá smrt

Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz

Morová epidemie, nazývaná také Černá smrt vypukla v polovině 14. století a vyhubila téměř třetinu tehdejších evropské populace. Černá smrt zasáhla celou Eurasii – tedy souvislou pevninu zahrnující Evropu a Asii. Průběh nemoci byl strašný a mor se rychle mezi lidmi šířil.

Jak se mor šířil po Evropě

V roce 1347 byla Černá smrt poprvé zaznamenána v Cařihradě a Trapezuntu – ve městech, která měla aktivní obchodní styk s asijským východem. A právě po obchodních cestách se mor začal velmi rychle šířit do celé Evropy. Na nemoc začali umírat námořníci, a protože na lodích se převáželi také nakažení hlodavci, stali se tito drobní živočichové největšími nositeli nákazy. Ještě menší živočichové pak byli přímými přenašeči – byly jimi pravděpodobně blechy a vši.

Mor v českých zemích

České země první vlna Černé smrti zasáhla jen velmi okrajově. Podle kronikáře Františka Pražského první vlnu moru z Čech vytlačilo čerstvé a chladné povětří, které u nás v té době panovalo. V roce 1356 se začala ale šířit druhá vlna pandemie do celé Evropy. A tato se nevyhnula ani českým zemím. Její kulminace totiž v letech 1357 – 1360 a 1363 – 1366 zasáhla téměř celý svět. V českých zemích její výskyt máme doložený mezi lety 1357 – 1363. Ovšem ani tato morová vlna nebyla zdaleka poslední. Mor se i v následujícím století, asi po dvacetiletých intervalech vracel. Ovšem už ne v takové míře.

Následky Černé smrti

První celoevropská epidemie měla na svědomí 25 miliónů mrtvých, což byla asi třetina všech tehdejších obyvatel Evropy. Infekce se velmi rychle šířila, především pak tam, kde lidé přicházeli vzájemně do styku. Na mor tak umíraly běžně i celé rodiny. Lidé a vládci evropských zemí nebyli tehdy schopni učinit žádné preventivní opatření, nevěděli jak se nemoc šíří ani co ji způsobuje. Všichni tak byli hrozně vyděšení a mor pokládali za předzvěst apokalypsy a brali ho jako Boží trest. Všude vládl strach, bolest a naříkání. Ubývalo pracovní síly a chybělo mnoho potravin. Lidé hledali viníka a jak už to tak bývá, terčem se stali malomocní a Židé.

Židé se spolu s malomocnými stali největšími obětními beránky morové epidemie. V té době tak začaly protižidovské pogromy.

Autor: Vlastimil Vachta
Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz
zavřít reklamu