Kdo byli Maurové?

Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz

Pojem Maurové známe všichni, možná jste už o nich něco četli nebo si je vybavujete ze školy. Termín Maurové ovšem nepopisuje konkrétní etniku nebo rasu. Místo toho byl koncept Maurů používán k popisu alternativy vlády muslimů ve Španělsku, Evropanů afrického původu a dalších po celá staletí.

Lidé s tmavou pokožkou

Termín Maurové pochází z latinského slova „Maurus“, tento termín byl původně používán pro popis lidí ze starověké římské provincie Mauretánie, které se nacházela na území dnešní severní Afriky. Postupem času se však toto označená stále častěji vztahoval na muslimy žijící v Evropě. Začátkem renesance byli Maurové přirovnáváni k člověku s tmavou pokožkou.

Jak se Maurové dostali do Evropy

V roce 7 n. l. obsadila skupina severoafrických muslimů vedená berberským generálem Tariq ibn-Ziayd Pyrenejský poloostrov (moderní Španělsko a Portugalsko). Území známé jako al-Andalus se stalo prosperujícím kulturním a hospodářským centrem, kde vzkvétalo vzdělání, umění i věda.

Postupem času se však síla muslimského státu snížila a tím se vytvořily křižovatky pro křesťany, kteří nesnášeli maurskou vládu. Po staletí lidé zpochybňovali křesťanské skupiny muslimskou územní dominanci v al-Andalus. a pomalu začali rozšiřovat své území. Vše vyvrcholilo v roce 1492, kdy katoličtí monarchové vyhráli válku v Granadě a dokončili španělské dobývání Pyrenejského poloostrova. Maurové byli pak ze Španělska vyhnáni.

Bitva mezi křesťany a Maury během reconquisty ve Španělsku (volné dílo)

Bílí a černí Maurové

Maurem byl každý, kdo měl tmavou kůži, nebo byl muslim. Evropané také často rozlišovali bílé a černé Maury. I v Shakespearově tragédii Othello je o Maurech zmínka. Samotný Othello je zobrazován jako exotický, hypersexuální a nedůvěryhodný – jako „chlípný Maur“, který se ožení tajně s bílou ženou, což odráží historické stereotypy černochů.

Význam slova Maur nebyl nikdy zcela jasný, ale nejspíš šlo o legitimní etnické označení. Někteří obyvatelé Spojených států se i dnes hlásí k Maurům a tvrdí, že jsou součástí suverénního národa a nepodléhají tak americkým zákonům.

Autor: Martin Liška
Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz
ZAVŘÍT