Jaký byl osud legendárního starověkého města Pompeje, které sloužilo jako rekreační oblast pro obyvatele Říma?

Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz

Pompeje byly starověkým městem, ve městě to skutečně žilo a pozdější nálezy dokazovaly, že se ve městě žilo skutečně bujarým životem. V souvislosti s tím se objevovaly i zvěsti o „Božím trestu“ seslaném na město. Je pravdou, že výbuch sopky Vesuv město doslova pohřbil.

Místní si nevšímali zřejmých varovných signálů

Trosky starověkých Pompejí jsou od roku 1997 zapsány i na seznamu UNESCO. Město patřilo k neapolské provincii a v roce 79 jej naprosto pohřbil popel z vybuchnuté sopky Vesuv. Protože se obyvatelé města mylně domnívali, že je sopka již dávno vyhaslá a nedbali ani zjevných varovných signálů, které jim jasně dávaly najevo, že se něco děje, byla katastrofa nevyhnutelná.

Již na začátku roku 79 vyschly ve městě všechny studny a městem se rozléhaly drobné otřesy již několik let před tím. Obyvatelé Pompejí na to však nebrali žádný zřetel. Když však sopka vybuchla, bylo pozdě. V pravé poledne vulkanická erupce zaclonila slunce a město bylo definitivně pohřbeno v prachu a nánosech lávy. Celá erupce trvala tři dny, vrstva prachu a sutin dosahovala do výšky šesti metrů.

Katastrofické následky

Podle vědeckých odhadů si výbuch Vesuvu vyžádal až deset tisíc lidských obětí a to zejména v důsledku otrávení jedovatými plyny. Za jediného očitého svědka se považuje Plinius mladší, který následně po tragédii napsal dopis Tacitovi, ve kterém popisuje mimo jiné doprovodný jev výbuchu, při kterém se opakovaně vylévalo moře ze svého břehu. Dnes jevu říkáme vlna Tsunami.

Společně s Pompejemi ale byly zničeny také další města, Herculaneum, Stabie, Oplontis a Boscoreale. Na odhalení čekaly trosky těchto měst hodně dlouhou dobu. Objeveny byly až v 18. století a od 19. století probíhaly v oblasti rozsáhlé archeologické výzkumy, které odhalily mnohé.

Město, které žilo erotikou

Kromě trosek budov, lidských pozůstatků a četných nástěnných maleb – fresek, odhalili archeologové také velmi zajímavé věci, které nám poodhalují, jaký život místní obyvatelé zřejmě vedli. A rozhodně se nenudili. Hrůzostrašné poslední vteřiny života obyvatel Pompejí dnes dokumentují sádrové odlitky pozůstatků na místě objevených.

2 300 let starý drenážní systém vytesaný do podloží pod Pompejemi bude znovu použit k odvádění rostoucí dešťové vody zpět do moře.

Nález fresek byl však veselejší. Odhalily, že pompejané si zřejmě uměli užívat života a většina fresek byla velmi eroticky laděná. Vulkanický popel navíc dokonale zakonzervoval zbytky budov i všelijaké předměty, ze kterých je patrné, že erotika zde dýchala na každém kroku. Začaly se tak objevovat zkazky, že na město byl seslán „Boží trest“ za jejich hříchy. Podle odborníků je to však nesmysl a především jiné historické podklady dokazují, že život v Pompejích se nijak zvlášť nelišil od života v jiných antických městech. Díky Pompejím ale vědci mohli téměř přesně zdokumentovat, jak vypadal život v 1. století n. l.

Osud Pompejí inspiroval také řadu umělců, filmařů i spisovatelů. Možnost navštívit tohle město ale máme i my dnes, protože kousek od Neapole vyrostly nové Pompeje. Na každém kroku tu pak dýchá neuvěřitelná atmosféra připomínající život ve skutečných antických Pompejích.

Autor: Katka Procházková
Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz

#kvíz 1 / 1 | Od kterého roku jsou trosky tohoto města zapsány na seznam UNESCO?

Od kterého roku jsou trosky tohoto města zapsány na seznam UNESCO?

if (show_sssp) { document.querySelector(".fb-comments").remove(); }
zavřít reklamu