Den Památky zesnulých neboli Dušičky. Jaká je historie tohoto svátku a odkdy jej dodržujeme?

Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz

Letos oslavíme Dušičky v sobotu. Den Památky zesnulých připadá tradičně na 2. listopad. V anglosaských zemích se slaví Halloween, který připadá na 31. října. Jde vlastně o obdobu našich Dušiček. Odkdy Dušičky slavíme a jaká je historie tohoto svátku zemřelých?

Odkud tradice pochází

Dušičky mají u nás opravdu dlouhou historii. Lidé totiž nikdy nezapomínali na ty, kteří už nejsou mezi živými a své mrtvé uctívali tak jak se sluší a patří. Dušičky ale nejsou jen o tom, že zapálíme svíčku na hřbitově a uctíme tak symbolicky památku zemřelých a vzpomeneme na své blízké. Mají daleko hlubší podstatu.

Když zabrousíme do historie, Památku zesnulých začala uctívat Římskokatolická církev už v 10. století. Pokládaly se květiny a zapalovaly se svíce na hrobech zemřelých, čímž se projevovala víra ve věčnost. Duše zemřelého tak vlastně žila dál, i když už ne na pozemském světě. Dodnes se tradice dodržuje, ovšem pro mnohé už jde jen o symbolické vyjádření úcty zemřelým nebo o vzpomínku jako takovou.

Pro věřící jde o velký svátek

Věřící dodnes chodí na mše a duchovní obřady, které vedou kněží. Pro církev jde o velký svátek a stejně tak jako například Vánoce jej berou podstatně vážněji než nevěřící, tedy ateisté. Pro nevěřící jde tak jen o jakousi symboliku, kterou dodržují a zapálí svíčku, uklidí hroby a položí květiny. Věřící se modlí za duše zemřelých a jejich uctívání této památky má pořád hluboký podtext. Nutno podotknout, že všichni lidé, věřící i ti nevěřící, berou Dušičky vážně. Když se v tomto období vydáte v podvečer na hřbitov, uvidíte každý z hrobů osvětlený pod záplavou svíček. Tradice se dodržuje a to je hlavní.

Modlitba za zemřelé

Modlitba za zemřelé, která se v kostelech pronáší dodnes, má jednu z nejdelších křesťanských tradic. Pronášena je již od roku 998, kdy jej zavedl clunyjský opat Odilo. A právě jemu vděčíme za zrození Dušiček. Nejprve se Dušičky týkaly jen zemřelých řeholních bratří. Později už svátek zahrnoval všechny zemřelé křesťany. V dnešní době jej uctívají všichni bez rozdílu, zda jsou nebo nejsou věřící. Hřbitovy mají obvykle prodlouženou otevírací dobu a jsou připraveny minimálně týden dopředu na proudící davy pozůstalých, kteří se vydávají na hroby svých blízkých.

Je krásné, že se svátek v tak velké míře dodržuje dodnes. Proto i vy nezapomeňte zapálit svíčku a zavzpomínat na své blízké. Ať už s modlitbou, nebo bez ní.

Autor: Michaela Richterová
Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz
zavřít reklamu