Bylo „zakázané ovoce“ v rajské zahradě skutečně jablkem?

Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz

Nikdo přesně neví, protože hebrejská bible praví „ovoce“. O jaké ovoce se tedy přesně jedná, není jednoznačné. Pokud si myslíte, že je to právě všude uznávané a známé jablko, je dost možné, že se mýlíte.

Hebrejská bible ve skutečnosti neurčuje, jaký druh ovoce jedli Adam a Eva. „Nic nenasvědčuje tomu, že to bylo jablko.“ Tuto větu pronesl Ari Zivotofsky – profesor vědy na izraelské univerzitě Bar-Ilan.

Stěžejní scéna je popsána v Genesis – první knize hebrejské bible, krátce poté, co Bůh varuje Adama, aby nejedl ze „stromu poznání“. Had v zahradě však Evě řekl, aby si šla kousnout. Když viděla, že je strom jedlý a současně i potěchou pro oko, ovoce za vidinou toho, že bude moudrá, snědla…rozdělila se však také s Adamem (podle jednoho židovského výkladu).

Žádná identifikace, jen ovoce ze stromu

Pokud tedy budeme zkoumat tuto teorii do hloubky, zjistíme, že nevíme ani, co to bylo za druh stromu. A hebrejské slovo použité ve verši je „peri“ – podle Zivotofského obecné slovo pro ovoce, jak v biblické, tak moderní hebrejštině. Pro jablko zní „tapuach“, což se v prvních pěti hebrejských biblích ani neobjevuje, až mnohem později.

Když zakázané ovoce v ráji není jablko, co to tedy je?

Rabíni definují hebrejskou bibli v Talmudu jako spisy dokončené kolem roku 500 n.l., kde je zaznamenáno několik představ o původu záhadného ovoce. Za ta léta rabíni připsali identifikaci fíku. Je to z toho důvodu, že Adam e Eva žili v ráji nazí a ke krytí ohanbí používali fíkové listy. Někteří rabíni se však domnívají, že mohlo jít i o pšenici, hebrejsky „chitah“, podobné slovu hřích – „cheit“.

Další možností jsou hrozny nebo hořkosladké ovoce připomínající citron – hebrejsky „etrog“, které se používalo během židovského podzimního svátku Sukot (slavnosti sklizně), během níž Židé stavěli dočasná obydlí.

Vzhledem ke všem skutečnostem se do těchto potenciálně zakázaných plodů neřadí jablka, která nejsou ani ze Středního východu, ale z Kazachstánu ve Střední Asii. Tato interpretace pravděpodobně nepochází z židovské tradice, tudíž je téměř jasné, že se nejednalo o jablko.

Zdroj: livescience.com

Autor: Renata Horáková
Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz
zavřít reklamu