Bílé pruhy za letadlem: Proč je někdy vidíme, a někdy ne? A proč někdy okamžitě mizí, a jindy jsou viditelné i po několika hodinách?

Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz

Člověk tak nějak automaticky obrací svůj zrak k modré obloze. Kromě mraků a letících ptáků na ní můžeme často pozorovat i „miniaturní“ letadla, za kterými se táhne bílý pruh či pruhy, které na nebi zůstávají i poté, co letadlo samo zmizí z našeho dohledu. O co se jedná?

Vlastně jde o umělý mrak

Z odborného hlediska jsou tyto bílé pruhy vlastně kondenzační stopy neboli umělá oblaka, která vznikají za motory letadel ve výšce mezi sedmi až dvanácti kilometry. K tomu, aby byly viditelné, je třeba studený, čistý a vlhký vzduch. Což vysvětluje, proč může dojít k situacím, kdy vidíme ve výšce letadlo, ale charakteristický bílý pruh za ním nikoli. Je-li vzduch velmi suchý, viditelná kondenzační stopa se netvoří.

Jak bílé pruhy vznikají?

Kondenzační stopy vznikají v důsledku dvou procesů, spalování a kondenzace. Spalovací reakce jsou téměř vždy exotermické, téměř vždy při nich vzniká teplo. V případě letadla jsou látkami, které reagují za vzniku tepla, palivo v motoru a plynný kyslík ve vzduchu. Při jejich reakci vzniká vedlejší produkt, voda ve formě vodní páry. Vodní pára ve výfukových plynech motoru je obvykle neviditelná, ale v chladném prostředí s vysokou nadmořskou výškou může být viditelná. V tomto typu prostředí vodní pára kondenzuje a vytváří kapičky vody. Pokud je teplota dostatečně nízká, mohou kapičky zmrznout a vytvořit drobné krystalky ledu. Tyto kapičky a krystalky následně tvoří ony bílé kondenzační stopy.

Co ovlivňuje délku jejich trvání?

Trvanlivost kondenzační stopy závisí především na podmínkách prostředí, zejména teplotě vzduchu, vlhkosti a počasí. Pokud je relativní vlhkost prostředí neboli obsah vodní páry ve vzduchu v poměru k jejímu obsahu při nasycení, velmi vysoká, mohou bílé pruhy na obloze vydržet i několik hodin. Rozdílné faktory prostředí jsou též příčinou pozorovaných rozdílů ve velikosti a tvaru kondenzačních stop. Stopy mohou být například narušeny větrem, tím se mohou rozprostřít, a vytvořit tak oblak cirrus.

Vliv na globální oteplování?

Není známo, jaký vliv, pokud vůbec nějaký, mají kondenzační stopy na místní, regionální, případně i globální klima. V roce 2004 ale výzkumné středisko NASA Langley Research Center v Hamptonu ve Virginii uvedlo, že kondenzační stopy přispívají ke globálnímu oteplování tím, že zvyšují „cirrusovou oblačnou pokrývku“.

Zdroj: scientificamerican.com, nasa.gov

Autor: Martina Šťastná
Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz
zavřít reklamu