Albert Einstein: Jaké bylo IQ tohoto génia?

Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz

Zkuste se někdy zeptat svých známých nebo i náhodných lidí na ulici, koho považují za nejchytřejšího člověka, který kdy žil. Mnoho z nich vám zcela jistě řekne jméno Albert Einstein. Pravděpodobně nejslavnější vědec všech dob, který svými teoriemi zpochybnil a změnil naše představy o realitě a zahájil nový věk teoretické fyziky. Proto nás často překvapí, když slyšíme informaci o tom, že nějaké dítě je údajně chytřejší než Einstein. Je to možné? Jaké bylo vlastně IQ tohoto slavného vědce?

Einsteinovo IQ a internet

Pokud si zadáte do Googlu výraz „Einsteinovo IQ“‘, dostanete spoustu rozmanitých výsledků. Nedá se ale říci, který z nich je nejpřesnější, všechny jsou totiž založeny na spekulacích. Za jeho života totiž bylo testování IQ totiž teprve v počátcích a navíc nejsou žádné důkazy o tom, že sám Einstein by se někdy testování zúčastnil. Z tohoto důvodu tak nedokážeme hodnotu jeho IQ s jistotou říct, nejčastěji se ale setkáte s údajem IQ 160.

Jak se měří inteligence?

O vypracování prvních kvalitativních testů určených k měření různorodosti lidské inteligence se zasloužil francouzský psycholog Alfred Binet. Společně s kolegou Théodorem Simonem vymyslela tato dvojice v roce 1905 Binetův-Simonův test, který se zaměřoval na verbální schopnosti a byl určen k měření „mentální retardace“ u školních dětí. Časem vědci přidali také otázky zaměřené na pozornost, paměť a schopnost řešit problémy. V roce 1916 Stanfordova univerzita test přeložila a standardizovala na vzorku amerických studentů. Tento test, známý jako Stanford-Binetova inteligenční škála, se pak po desetiletí používal ke kvantifikaci mentálních schopností milionů lidí na celém světě.

Stanford-Binetův inteligenční test používal jediné číslo, známé jako inteligenční kvocient, které vyjadřovalo skóre jednotlivce v testu. Toto skóre se vypočítávalo tak, že se mentální věk osoby, který test odhalil, vydělil jejím chronologickým věkem a výsledek se vynásobil 100. Od té doby se testy značně vyvinuly. Lidé s hodnotou IQ nad 140 jsou ale dodnes obecně považováni za génie. Výskyt těchto jedinci v populaci je přibližně 0,2 %.

Jak se odhaduje IQ u slavných osobností?

Ačkoli Einstein žil v době, kdy byl Stanford-Binetův test zaveden na amerických školách a univerzitách, nikdy se takového testu nezúčastnil. Protože se však hromadily důkazy o tom, že skóre IQ předpovídá úspěch ve všech oblastech života, psychologové se začali domnívat, že je možné vyvinout metody a nástroje, které umožní odhadnout IQ člověka i bez formálního testu. Tato metoda odhadu ale podle psychologů může fungovat pouze u veřejně známých osobností, které po sobě zanechaly rozsáhlé záznamy v podobě vědeckých prací, projevů, deníků a podobně.

Ve skutečnosti tak existují odhady IQ mnoha historických osobností, například Charlese Dickense, Galilea Galileiho nebo Ludwiga van Beethovena, které jsou založeny na jejich školních záznamech, hodnocení jejich života a způsobu myšlení jinými lidmi a samozřejmě na analýze jejich děl a dosažených úspěchů. Podle těchto odhadů se IQ Alberta Einsteina pohybuje v rozmezí 160-180.

Zdroj: biography.com, zmescience.com

Autor: Martina Šťastná
Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz
zavřít reklamu