5 zajímavých informací o čísle 10

Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz

V průběhu věků lidé přisuzovali číslům mnoho skutečností. Numerologie, pověry, zásadní data a mnoho dalších věcí se upíná k různým číslům, což jim v některých případech dává velký význam. Dnes se podíváme na zajímavé informace, které se vztahují k číslu deset.

10 a počítání či měření

Pokud sečteme první tři prvočísla, tedy 2, 3 a 5, dostaneme se k číslu 10. Prvočísla jsou v matematice zvláštní čísla, která lze dělit pouze jimi samými a číslem 1. Většina počítacích soustav na celém světě používá základní desítkovou číselnou soustavu. To znamená, že počítáme v blocích po deseti, například deset, dvacet, třicet atd. Z tohoto důvodu lze každé číslo, v němž je nula, vždy dělit deseti. Metrický systém je rovněž založen na čísle deset, protože všechny jednotky jsou dělitelné deseti. Gram je sto mikrogramů, kilogram je tisíc gramů. Podobně metr je sto centimetrů a kilometr je tisíc metrů.

10 a „deka“ i neon

Předpona „deka“ znamená deset. Dekáda je tedy deset let, decathlon znamená desetiboj, dekagram je deset gramů, jedna ze základních váhových jednotek. Jeden z unikátnějších prvků, neon, má atomové číslo 10. Neon patří mezi vzácné plyny, nejčastěji se vyskytuje v neonových nápisech a světlech, která vytvářejí červenooranžovou záři.

zdroj: pixabay.com

10 a decimovat

Číslo deset je spojeno se slovem decimovat. V dnešní době znamená decimovat něco podobného jako zničit, ale nebylo tomu tak vždy. Historie tohoto slova sahá až do římských dob, kdy znamenalo zabití každého desátého člověka jako trest pro vzpurné skupiny v rámci římských legií, a dokonce i pro vzpurná města. Předpona „deci“ totiž pochází z latinského decimus, což znamenalo desátý, dnes se předpona „deci“ používá také s některými jednotkami, například decilitr, decibel.

10 a papír

Nejběžnější systém velikostí papíru používá řadu A, která má deset velikostí. Počínaje A0, což je jeden metr čtvereční, je každá následující velikost o polovinu větší než velikost předchozí. Nejmenší velikost v tomto systému je A10, která měří pouhých 26 mm na šířku a 37 mm na délku, což je přibližně stejná velikost jako standardní poštovní známka.

10 a náboženství

Číslo 10 se v Bibli opakuje mnohokrát, nejznámější je samozřejmě Desatero přikázaní, ale existuje také Deset ran egyptských, před potopou žilo deset generací lidí. Celkově se číslo 10 v Bibli objevuje 321krát. Desátek znamená desetinu. Byla to církevní dávka, kterou ukládala církev z jedné desetiny produkce půdy či dobytka. Existovaly i desátky, které se platily králi či šlechtě.

Zdroj: badseypublications.co.uk, eurozpravy.cz

Autor: Martina Šťastná
Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín StoryMag.cz na hlavní stránku Seznam.cz
if (show_sssp) { document.querySelector(".fb-comments").remove(); }
zavřít reklamu